NST GROUP VALDYBOS NARIAI:

Arne Birkeland, Valdybos pirmininkas
”Westcon Group” Prezidentas ir CEO

Jan Thorstensen, Valdybos narys
”NST Group” Prezidentas ir CEO 

Elin Tryti, Valdybos narys
Projekto vystytojas/Projekto vadovas Kruse Smith as
.